akta-osobowe-pracownika-1

Akta osobowe pracownika

13 sierpnia 2017 księgowy 0

Obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych pracownika spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Pracodawca musi je przechowywać przez 50 lat w […]