Czym zajmuje się firma spedycyjna?

pytanie-znak

Spedycja od lat cieszy się dużą popularnością na listach kierunków na studia. Wciąż istnieje grupa studentów, która bez przemyślenia wiąże z nią swoją przyszłość, nie końca zdając sobie sprawę, czym tak naprawdę będą się zajmować po obronieniu pracy dyplomowej. Odpowiedzmy więc na nurtujące ich pytanie: czym zajmuje się firma spedycyjna?

Czym jest spedycja?

Spróbujmy najpierw opisać  istotę spedycji w możliwie najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia sposób. Jest to działalność, w której głównym zadaniem jest zorganizowanie przewozu ładunku na czyjeś zlecenie. Oczywiście w zależności od jego specyfiki, mogą być przy tym wykonywane inne czynności dodatkowe. Spedycja jest też często mylona z pojęciem logistyki. Logistyka, według jej definicji, łączy przemieszczanie się materiałów, dóbr ludzi oraz informacji. Jak widać, jest po prostu pojęciem o znacznie szerszym zakresie.

Czyli to tylko przewóz?

Same firmy spedycyjne zajmują się znacznie większym zakresem działań niż tylko przemieszczenie ładunku z punktu A do punktu B. W gestii firmy jest całkowita organizacja transportu od dostawcy do odbiorcy. Wszystko od znalezienia przewoźnika, dopilnowania wszystkich koniecznych formalności, aż do sporządzenia potrzebnej dokumentacji, takiej jak na przykład list przewozowy.

Spedytor –  kluczowy człowiek

Spedytor, pracując na swoim stanowisku, jest odpowiedzialny za pewien określony zestaw zadań. Po akceptacji zlecenia wybiera sposób transportu zlecenia, mając do wyboru transport lądowy, wodny i lotniczy. Spedytor w imieniu firmy spedycyjnej musi dopilnować, aby każdy ładunek został ubezpieczony i odpowiednio przygotowany do przewozu. W przypadku spedycji międzynarodowej musi przygotować wszystkie dokumenty celne konieczne do przekroczenia granicy danego kraju.

Na koniec

Podsumowując, firma spedycyjna to firma odpowiedzialna za dokładne zorganizowanie i bezpieczne przetransportowanie powierzonego jej w zleceniu ładunku do określonego miejsca. Dobry, doświadczony spedytor będzie ciągle pożądany przez każdą firmę spedycyjną, a nie zanosi się na to, żeby transport ładunków miał się wstrzymać w najbliższych latach.