Jak produkować energię ze śmieci? Czyli kilka słów o gazie wysypiskowym

Postęp cywilizacyjny sprawia, że z jednej strony trudniej jest pokryć potrzeby energetyczne wszystkich ludzi na świecie, ale z drugiej – każdego dnia rosną szanse optymalizacji metod pozyskiwania energii. Jedną z tych, które dopiero kilka lat temu zaczęły zwracać na siebie uwagę, i które również mogą być ulepszane, jest wykorzystanie gazu wysypiskowego do celów energetycznych. W jaki sposób jest to możliwe?

Czym jest gaz wysypiskowy?

Tytułowy gaz to w rzeczywistości mieszanina metanu, dwutlenku węgla i – w szczątkowej ilości – innych związków chemicznych. Chociaż może się ona wydzielać w dowolnym miejscu, w którym panują optymalne ku temu warunki, to problem kumuluje się na obszarach, na których prowadzone są składowiska odpadów. Stąd też wywodzi się nazwa toksycznego koktajlu: gaz wysypiskowy.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by doszło do produkcji (a później emisji) takiego biogazu? Mowa tu przede wszystkim o odpowiednich: ciśnieniu, wilgotności i pH. Wydzielanie się gazu odpadowego jest wypadkową procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, dlatego aby móc o nim mówić, konieczna jest także obecność materii organicznej oraz bakterii beztlenowych.

Należy wspomnieć, że gaz jest mocno toksyczny i stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla organizmów żywych, ale też dla gleby, wód czy nawet budynków.

Niewykorzystany potencjał śmieci

Wszyscy produkujemy ogromne ilości śmieci i na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Chociaż obecnie trudno jest mówić o sprawnej utylizacji odpadów, a w tym względzie możemy zrobić naprawdę niewiele, to warto skupić się na innych działaniach. Mogą one obejmować próbę optymalizacji wykorzystania uwalniającego się gazu odpadowego.

Jest to pomysł, który z odpadów pochodzących od 1-milionowego miasta pozwala uzyskać 24000 MW ciepła w ciągu roku. Jego niewątpliwą zaletą jest także to, że nie tylko pomaga uzyskać energię, ale też sprawia, że nasza planeta może odrobinę odetchnąć.

W jaki sposób wykorzystać odpady do produkcji energii?

Gaz powstający na wysypiskach musi być w jakiś sposób powstrzymywany przed wydostaniem się do atmosfery. Chociaż odgazowywanie odpadów nie należy do rzadkości, to zdecydowanie nieczęsto spotkać się można z przedsiębiorstwami, które pożytecznie wykorzystują tak otrzymany surowiec. Jest to ogromny błąd, bo gaz wysypiskowy może być wykorzystany na kilka sposobów:

  • do spalania pochodni,
  • do spalania w celu produkcji ciepła,
  • jako paliwo do silników lub turbin produkujących energię elektryczną,
  • jako paliwo do pojazdów.

Są to energetyczne powody, by wykorzystywać tę toksyczną mieszaninę. Istnieje jeszcze jednak sposób na to, by gaz odpadowy wykorzystywać do produkcji chemikaliów czy innych substancji.

Dlaczego warto zająć się gazem wysypiskowym?

Opisywany w artykule biogaz należy do odnawialnych źródeł energii – dlaczego więc nie wykorzystywać go właśnie do celów energetycznych? Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych to obecnie przecież priorytet w walce o stan Ziemi. Nie można także zapomnieć o tym, że możliwość korzystania z własnego źródła paliwa może stanowić oszczędności dla firm, które zajmują się składowaniem odpadów.